مشاوره و اجرا تجهیزات ورودی و خروجی سیستم اعلام حریق

انواع  تجهیزات با عمل­کرد رله­گونه که در سیستم اعلام حریق برای کنترل درها، دمپرها، سوئیچ­های جریان آب، دتکتورها، شستی­ها و آژیرها مورد استفاده قرار می­گیرد. این گونه تجهیزات قابل برنامه­ ریزی هستند و قابلیت کاربرد در سیستم­ های آدرس­پذیر و هوشمند را دارا می­باشند.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
اعلام حریق ,سیستم اعلام

مشاوره و اجرا مقاومت سازه در برابر آتش

مقاومت در برابر آتش، ازخواص مهم مصالح واجزای ساختمان است. مقاومت سازه در برابر آتش می تواند از شکست سازه جلوگیری کرده و یا با تاخیر انداختن گسترش آتش سوزی از وقوع تلفات جانی،خسارت به دارایی ها یا آسیب به ساختمان بکاهد.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
سازه ,برابر ,مقاومت ,مقاومت سازه

مشاوره و اجرا عایق های حرارتی

عایق های حرارتی گسترش شعله های آتش راکندمی نماید. محصولاتVCBدودسمی خطرناک تولید نمی کند وهمچنین بامحافظت از ساختار ساختمان ،تحمل باراسکلت ساختمان راتامدت۱الی۳ساعت حفظ می نماید که منجربه خریدزمان بیشتربرای حفاظت ازجان وسرمایه درمقابل تخریب ساختمانتوسط آتش می شود.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع

مشاوره و اجرا - ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻘﺮار راه ﻫﺎی ﺧﺮوج ساختمان های بلند

در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻃﺒﻘﻪ در ﻫﺮ ﺑﻨﺎ ﻪ دو ﺧﺮوج ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﻃﺮاﺣ ﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻦ ﺧﺮوجﻫﺎ ﺑﺎﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺗﺮﻦ ﻗﻄﺮ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺎ آن ﻓﻀﺎ درﻧﻈﺮ ﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
ﻃﺒﻘﻪ

مشاوره نحوه سیم کشی اعلام حریق

نصب و استقرار تجهیزات سیستم اعلام حریق طبق استاندارد BS 5839 و کابل­کشی طبق استاندارد BS 6207 انجام می­گیرد. به طور کلی می­توان سیم­های مدار اعلام حریق را به دو گروه تقسیم کرد و با توجه به خصوصیات هر گروه کابل مناسب با آن را به کار برد.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
حریق ,اعلام ,اعلام حریق

مشاوره و اجرا - شیر دروازه ای

نوعی شیر قطع و وصل جریان که دارای فلکهای پیچشی جهت کنترل جریان بوده و از کی گُوِه برای قطع جریان استفاده میکند. شیرآالت قطع و وصل جریان آب در لوله کشی آب بهداشتی آشامیدنی نیز عمدتاً از این نوع هستند.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
جریان

مشاوره و اجرا - سیستم بارنده لوله تر

به علت پر بودن لوله ها از آب، به محض باز شدن بارنده، آب تخلیه شده و زمان عکس العمل سیستم کاهش می یابد، بدلیل کمتر بودن تجهیزات در این سیستم، احتمال خرابی نیز کمتر شده و سیستم قابل اطمینان ترخواهد بود.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
سیستم

مشاوره اجرای سیم کشی سیستم اعلام حریق

برای اجرای سیم کشی سیستم اعلام حریق مراحل زیر را باید طی کرد:

ابتدا موقعیت کلیه قسمت ها را با نقشه چک کنید. کابل کشی را مطابق با نقشه انجام دهید . بعد از کابل کشی، دتکتورهای حرارتی و دود، شستی ها را نصب کنید. تابلوی کنترل مرکزی را در محلی تعیین شده در نقشه را نصب کنید.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
نقشه ,اعلام حریق ,سیستم اعلام

مشاوره ایمنی حفاظ دتکتورها

حفاظ دتکتور برای محافظت از دتکتور در اماکنی که احتمال آسیب­های سهوی و عمدی زیاد است به کار گرفته می­شود. بیمارستان­های روانی، مراکز آموزشی، کارگاه­ها، خوابگاه­ها و شبانه روزی­ها از جمله این اماکن هستند که بهتر است تجهیزات دتکتوری مجهز به حفاظ مناسب باشند.


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
حفاظ ,مشاوره ایمنی